Szabályzat

A szabályzat célja biztosítani az élvezetes játékot, segít megelőzni és elkerülni a konfliktusokat.
Amennyiben mindenki betartja, hozzájárul a kedvező légkör kialakításához ! Kérünk mindenkit, hogy figyelmesen olvassa el ! A szabályzat nem ismerete senkit nem mentesít az esetleges következményektől ! 


1.Alapszabályok  


1.1. A klán azért alakult, hogy legyen egy baráti kör, ahol a tagok jó légkörben, kulturált keretek közt tudnak játszani.

1.2. A klántagok rangra, korra való tekintet nélkül kötelesek egymást tiszteletben tartani.

1.3. Tekintettel arra, hogy ez egy JÁTÉK, ne úgy fogd fel, mintha vérre menne, még akkor se, ha éppen kilőttek, vagy vesztésre áll a csapat !

1.4. A klántagoknak játék közben a klán Discord szerverére bejelentkezve kell lenni.

1.5. Ez alól kivételt képezhet, amikor a csata, illetve a kommunikáció a harcos környezetére zavaró, esetleg kompromittáló lehet.

1.6. Aki a neki kiosztott jogokkal, ranggal visszaél, azokat nem igazságosan, vagy kivételezésre használja, a klán vezetősége köteles figyelmeztetni, illetve súlyos esetben jogaitól,rangjától         megfosztani.

1.7. Az olyan kérdésekben, melyeket a klánszabályzat nem foglal magában, a klán vezetősége közösen hoz döntést.

1.8. A szabályzat módosítására bármely tag tehet javaslatot, melyről a vezetőség együtt dönt.

1.9. A klán törekszik arra, hogy a tudást átadjuk egymásnak. Vonatkozik ez a taktikák és az eszközök ismeretére is. Mindenki fejlessze a saját tudását a legjobb képessége szerint, de                 egyúttal fogadja el a többiek ez irányú tanácsát is,valamint adjon tanácsot olyannak, akinek erre szüksége van!

1.10.Mindenkitől elvárás, hogy a csatákhoz szükséges szintű járműállomány kifejlesztésére törekedjen, valamint ezeket harcképes állapotban tartsa - lőszerrel, fogyóeszközökkel                          felszerelve.

2. Vezetőség

                     >Parancsnok 

                     
                    >Parancsnok helyettes(ek) 

                     
                     >Személyi tiszt(ek) 


A klán életét befolyásoló döntéseket a vezetőség egyszerű többség elvén alapuló döntéssel hozza meg, ahol minden vezetőségi tag szavazata egyenlő. 

3.Tagfelvétel Jelentkezési feltételek.


3.1. Magyar nyelv. VI-os és VIII-as szintű tankok amelyek alkalmasak SH-hoz. 

3.2. Discord használat, ezzel együtt megfelelő eszközök (hangszóró, mikrofon, headset)

3.3. A klán szabályzatának elolvasása, annak megértése, elfogadása.

3.4. Próbaidő 1 hónap, mely idő alatt az új belépő tesztelése zajlik csatákban.

3.5. A jelentkező ezen idő alatt bármikor elutasítható, amennyiben a hozzáállása, beszéde, aktivitása, stb nem felel meg az elvártaknak.

3.6. A próbaidő célja kiszűrni az inaktív, önfejű, csapatmunkára képtelen jelentkezőket.

3.7. Az aktuális tagfelvételi kritériumoknak esetlegesen nem maradéktalanul megfelelő jelölt felvételéről a vezetőség szavazás útján, egyszerű többség elve alapján dönt.

3.8. Az aktuális tagfelvételi kritériumoknak megfelelő jelölt felvételéről a toborzótiszt önállóan dönthet.

3.9. A felvételről a vezetőség tagjait tájékoztatni kell.

 

4. Csaták.

4.1. A tagoknak joga, hogy más klánból érkező meghívásokat (szakasz, gyakorló szoba, század, stb) is elfogadjanak.

 

5.Szakaszozás


5.1. Szakaszozás közben célszerű, ha a tagok külön Discord szobába vonulnak félre.

5.2. A többi klántag tartsa tiszteletben a játékukat, feleslegesen ne zavarja meg a játékot.

 

6. Századozás

6.1. A csatározások során a taktikus utasításait be kell tartani (ha elvárod, hogy a taktikus figyeljen rád, akkor Te is légy tekintettel a taktikusra és csapattársaidra)!

6.2. Előfordulhat, hogy egy-egy tankot be kell áldozni, de ez nem személyes kérdés, hanem a csata kimenetele szempontjából lehet rá szükség.

6.3. Mindenkitől elvárt a fegyelmezett viselkedés, képességeitől, járműveitől elvárható maximális hatékonyság.

6.4. Azok a játékosok, akik elvesztették tankjukat, csak a feltétlen fontos információkat közöljék a csapattal, hogy ne zavarják az életben maradtak kommunikációját.

6.5. A csatához nem köthető, érdektelen információk közlése zavaró, ezért a csata, illetve a játékostársak értékelését (az általános viselkedési szabályok betartása mellett) a két csata közti         időben lehet megtenni.

 

7. Kizárás a klánból


7.1. Klánból történő kizárás jár a játék-, vagy klánszabályok súlyos, illetve rendszeres megszegése esetén.

7.2. Kizárást kezdeményezhet több klántag, amennyiben az illető ellen elfogadható, valós kifogásuk van.

7.3 A kizárásról a vezetőség dönt, egyszerű többségi szavazás útján.   

 

Amennyiben hosszabb ideig nem tudsz játszani, azt valamelyik vezetőségi tag felé kérlek jelezd!